جهت دریافت نوبت برای بخش رادیولوژی، عکس های رنگی، ماموگرافی و سنجش تراکم استخوان نیاز به دریافت نوبت نیست و در زمان مراجعه در ساعات کاری کلینیک انجام میشود.

در صورت نیاز برای دانستن آمادگی های لازم قبل از انجام سرویس مورد نظر، میتوانید قبل از مراجعه با کلینیک تماس بگیرید (91005689 031 –  داخلی 2).

برای دریافت نوبت سونوگرافی مراحل زیر را دنبال کنید.

قوانین رزرو نوبت کلینک

• بمنظور رزرو کردن نوبت مبلغ 20000 تومان بصورت بیعانه دریافت میشود که بعد از مراجعه به کلینیک و پذیرش از هزینه کسر میشود

• در صورت کنسلی تا 24 ساعت بعد از انجام عملیات رزرو وقت فرصت دارید تا با کلینیک تماس گرفته و نوبت خود را کنسل کنید در اینصورت مبلغ پرداختی عودت داده خواهد شد، پس از گذشت زمان مشخص شده، هزینه رزرو نوبت مرجوع نمیشود.

 شرایط فوق را میپذیرم